Bjødnabeen 10 , 4033 STAVANGER

OPPLÆRINGSKONTORET FOR

FRISØRFAGET SØR-ROGALAND

Landscape, wind turbines

Om oss

Opplæringskontoret har som hovedoppgave å følge opp/koordinere lærlingenes opplæring. Opplæringskontoret er faglig ansvarlig for opplæringen i bedriftene og tegner lærekontrakt med lærlingene. Men det er bedriftene som ansetter lærlingen og har arbeidsgiveransvaret. Opplæringskontoret mottar tilskudd for sine lærlinger. Tilskuddet fordeles til medlemsbedriftene etter opplæringskontorets vedtekter.

Opplæringskontorets oppgaver kan kort beskrives på følgende måte:

 • Opprette lærekontrakter/oppmelding til svenneprøve
 • Skriver lærekontrakten med lærlingene.
 • Påser at all nødvendig teori i forbindelse med læreforholdet avlegges.
 • Underrette Yrkesopplæringsnemnda om eventuelle endringer i et læreforhold.
 • Melder lærlingene opp til svenneprøven og bistår med hjelp i forberedelsestiden.

GI INFORMASJON

 • Informere og svare medlemsbedrifter og lærlinger på spørsmål om lønn, lån, Opplæringsloven, læreplan og annet
 • Informasjon og veiledning overfor elever, lærere og rådgivere i skolen om frisørfagene
 • Markedsfører frisørfag og til en viss grad bedriftene gjennom vår hjemmeside, på skolebesøk og ved stand brukt på yrkesmesser.

OPPLÆRINGEN

 • Lager planer for opplæringen.
 • Kontoret har eget opplæringsstudio på Forus. Her gir vi innføring i målene i læreplanen Gjennomfører delprøver.
 • Vi gir forslag til øvingsoppgaver i bedrift.
 • Kontoret gjennomfører også 2 "minisvenneprøve". Det vil si at vi gjennomfører full svenneprøve m/ bedømming, slik at lærlingene skal få god trening i forskjellige typer svenneprøvearbeid.
 • Gir lærlingene teorikravet ifølge læreplanen
 • Hjelper til med å utarbeide internplaner for opplæringen

svenneprove

OLKWEB - 

 • Vi bruker olkweb - et nettbasert verktøy for oppfølging, opplæring og administrasjon av lærlinger. 
 • Egen app der lærlingene enkelt kan dokumentere arbeidet sitt.
 • Følger opp lærling og bedrift gjennom lærlingsamtaler, evaluerer og fører evalueringssamtalen inn i opplæringsboken.

KONFLIKTER

 • Kontoret bistår lærling og bedrift ved eventuelle konflikter

Opplæringskontor for Frisørfag, Sør Rogaland ble stiftet i august 1995. Vi holder til i Næringslivets Opplæringshus (sammen med 13 andre opplæringskontor) på Forus. Ønsker du mer informasjon om hva Opplæringskontoret gjør, hvilket ansvar vi har i forhold til medlemsbedrifter/lærlinger eller annet, ta kontakt med daglig leder Inghild H. Aklestad enten pr. e-post - iha@noh.no - eller tlf. 51 95 03 58 / 97 14 41 35