Bjødnabeen 10 , 4033 STAVANGER

OPPLÆRINGSKONTORET FOR

FRISØRFAGET SØR-ROGALAND

Skrevet av: Inghild Aklestad

INVITASJON ÅRSMØTE 26.APRIL

ALLE MEDLEMSBEDRFTER INNVITERES TIL ÅRSMØTE  

ÅRSMØTE

 

Dato:                                    Tirsdag 26.april

Sted:                                    Næringslivets Opplæringshus, Bjødnabeen 10 (Auditoriet)

Tid:                                       kl.: 09:30 – (Det serveres rundstykker og kaffe fra 09:00)

Påmelding:       Innen mandag 25.april kl 12:00
Påmelding til:  iha@noh.no

 

 

 Dagsorden årsmøtet

 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

 

2. Valg av møteleder og referent.

 

3. Årsberetning 2015

 

4. Regnskap 2015.

 

5. Fastsetting av fordeling lærlingtilskudd.

 

6. Budsjett 2016.

 

7. Valg.

 

8. Styrehonorar

 

Årsmelding og regnskap blir sendt ut før årsmøte.

 

  

Vennlig hilsen

Opplæringskontoret for Frisørfagene, Sør Rogaland

 

 Inghild H. Aklestad

Daglig leder

Se flere saker..

Fotokonkurranse 2019


24/05/2019 12:46pm

14 NYE FRISØRER! :)


12/09/2016 12:26pm